Орта-Азиялық халықаралық көрме тамақ өнеркәсібі
2-4 қараша 2022
Алматы, Қазақстан

Скачать список

WorldFood Kazakhstan 2016 - 600kb pdf

Полистать каталог

WorldFood Kazakhstan 2016
Loader

Скачать Предварительный список участников

FoodExpo 2019 - 680 kb pdf
скачать

Скачать каталог

Официальный каталог WorldFood Kazakhstan 2018 со списком участников - 15mb pdf